Om Swereco

Det startet med krykker og en idé om ergonomi

Swereco startet i Sverige i 1973 med produksjon av krykker og utvikling av ergonomiske produkter for mennesker med funksjonshemninger. Vår unike forankring i Skandinavia betyr nærhet til markedet og brukerne, noe vi drar nytte av når vi forsker og driver produktutvikling.

Vi tilbyr i dag et bredt, forbrukertilpasset sortiment, som er tilgjengelig for alle og enhver. Alle våre produkter er grundig utprøvd, testet, CE-merket og godkjent, og fokus er å forenkle og trygge menneskers hverdag.

 Noen korte fakta om Swereco:

Vårt norske hovedkontor ligger i Oslo
Vårt hovedkontor(konsern) ligger i Stockholm.
Vår fabrikk med lager ligger i Lenhovda i Småland
Vi produserer selv over 80 % av vårt totale sortiment.
Vi eksporterer pr. i dag til 20 land, med Norden, Tyskland, USA, Japan og Frankrike som våre største markeder.
Vi er sertifisert og oppfyller kravene i SS-EN ISO 9001 – ledelsessystem for kvalitet, og SS-EN ISO 14001 – ledelsessystem for miljø.
Vår kredittverdighet er AAA.